Bordstabletter från Konstateljen Ölandsmotiv
sidan 1
Mörbylångadalen Gynge kvarnar vid Resmo Esplanaden Mörbylånga Kalmar slott
Mörbylångadalen från
Mysinge hög
Gynge kvarnar vid Resmo Pumpen på Esplanaden
Mörbylånga
Kalmar slott
Hamngatan i Mörbylånga Lilla Frö Radby Dämmet i Färjestaden Runsten
Hamngatan i Mörbylånga
Lilla Frö Radby Dämmet i Färjestaden Runsten
Mörbylånga strandkan Mörbylånga Sjöbacken Nerfart Norra Brunnebybodarna Stenåsa
Mörbylånga strandkant Mörbylånga Sjöbacken Nerfart Norra Brunnebybodarna Stenåsa
Stora Frö Vickleby uppfart Skolgatan i Mörbylånga Mörbylånga EBB Beijershamn Hotell Vågen 1950 Stenåsa sjöbodar Stenboudd Runsten
Stora Frö Vickleby uppfart Skolgatan i Mörbylånga EBB i Mörbylånga Beijershamn sundet Hotell Vågen Mörbylånga 1950 Stenåsa sjöbodar Stenboudd Runsten