Bordstabletter från Konstateljen Ölandsmotiv
sidan 4
Långe Jan soluppgång Långe jan från söder Gräsgårds hamn Gamla smedjan i Hulterstad
Långe Jan soluppgång Långe jan från söder Gräsgårds hamn Gamla smedjan i Hulterstad
Långe Jan från väster Ölands södra udde Albrunna strand Hulterstad bygata
Långe Jan från väster
Ölands södra udde Ölandsfärjan Byxelkrok Hulterstad bygata
Grönhögen Kvarnkrogen Ölands södra udde LJ Segerstad fyr muren Eriksöre
Grönhögen Kvarnkrogen Ölands södra udde LJ Segerstad fyr muren Eriksöre
Triberga G:a Pingstkyrkan Näsby Hembygdskvarn Grönhögen hamn Gräsgårds hamn 2008 Segerstad fyr Ebb Segerstad fyr från söder Segerstad Malm Skärlöv hamn
Triberga G:a Pingstkyrkan Näsby Hembygdskvarn Grönhögen hamn Gräsgårds hamn 2008 Segerstad fyr Ebb Segerstad fyr från söder Segerstad Malm Skärlöv hamn