Bordstabletter från Konstateljen Ölandsmotiv
sidan 7
Byrums raukar Byrums raukar mot söder Sjöbodar i Jordhamn Jordhamn
Byrums raukar Byrums raukar mot söder Sjöbodar i Jordhamn Jordhamn Skurkvarnen
Gillberga Högby fyr Tors udde Hallnäs udde
Byrums raukar Blåeld
Högby fyr Tors udde Hallnäs udde
Klockholmsudd Djupvik Södra Holm Hallnäs udde båtar
Byxelkroks Marina Sea Resort Djupvik Södra Holm Hallnäs udde båta
Djupvik sjöbodar Sandviks hamnrestaurang Sandviks kvarn Lunnbodarna Långe Jan Långe Jan Ölandsleden Föra kyrka
Djupvik sjöbodar Sandviks hamnrestaurang Sandviks kvarn Lunnbodarna Långe Jan Långe Jan Källa hamn Föra kyrka