Bordstabletter från Konstateljen Nurdanstigs Kommun
sidan 8
Piren i Hårte hamn Vy vid Hårte hamn Jättendal Sörfjärden Norrfjärden
Hårte Hamn Vy mot Hårte Hamn Jättendal Sörfjärden Norrfjärden
Gran Mellanfjärden II Vy över Mellanfjärden Mellanfjärden I Norrfjärden
Gran Mellanfjärden II Vy över Mellanfjärden Mellanfjärden I Norrfjärden brygga
Bergsjö  
Bergsjö