Glasunderlägg sidan 3
e3hbnju
Orre Tjäder Lerkaka kvarnrad vägen Åkerby
Orre Tjäder Lerkaka kvarnrad vägen Åkerby
Älg Älg vid vatten Vy mot Bläsinge hamn Kopparslagarkvarnen Löttorp
Älg
Älg vid vatten Vy mot Bläsinge hamn Kopparslagarkvarnen Löttorp
Blåsippor i Vicklebyskogen Vitsippor Lerkaka kvarnar Bläsinge hamn
Blåsippor i Vicklebyskogen Vitsippor Lerkaka kvarnar Bläsinge hamn
Tärnor i vila Skator Skärfläckor vid Långe Jan Strandskata Mot Stenboudd Runsten Gamla smedjan Lerkaka Lopperstad Kroppkakestenen i Folkeslunda
Tärnor i vila Skator Skärfläckor vid Långe Jan Strandskata Mot Stenboudd Runsten Gamla smedjan Lerkaka Lopperstad Kroppkakestenen i Folkeslunda