Irena Koszewska
Sundsvall

      Öland och Norrland är platser som får Irena´s penslar att dansa.
     Här hittar hon lugnet och den ro som får hennes skapande ådra att flamma upp.
     Här finner hon konstens gemenskap och inspiration genom sin bror Richard Wikar,
     som är känd för sina unika Ölandsmålningar.
     Vår mor Zofia Wikar gav och ger oss fortfarande glädje genom sina speciella tavlor
     - blommor, fåglar och verser.
     Inspirationen till de olika motiven finner hon i skapelsens stund.