Kyrkor på mellersta Öland
Södra Öland   Norra öland
Algutsrum kyrka
Glömminge kyrka
Glömminge prästgård
Algutsrum kyrka
Gårdby kyrka med hembygdsstugan
S:t Knuts kapell i Borg
Norra Möckleby kyrka
Runsten kyrka
Långlöt kyrka
Gärdslösa kyrka
Gärdslösa kyrka
Långlöt kyrka