Nordöstra sidan av Öland (sid 1)
nästa sida

Kopparslagarkvarnen i Högby
Högby Fyr
Karsnabben i Böda
Högenäsvik
Källaviken
Karsnabben i Böda
Klockholmsudd
Vraket SWIKS i Trollskogen