Borgholm slott
Borgholm castle
Gettlinge
The east side
Resmo kyrka
Resmo church
Mot Mörbylånga
To Mörbylånga
Bårby Borg

Bårby Castle
Lilla Frö

Stora Frö
Kustpilen

Kalmar
Fårbete
Sheep on the
southern cape
Källa gamla kyrka
Källa old church
Ryningskorset i Persnäs
Rynings cross
Kvarnen vid Össby
Near Össby
Himmel och hav
Heaven and Sea
Resmo Hembygdskvarn
Resmo homestead
windmill
Mörbylånga

Mörbylånga
Vickleby
Vickleby
Gateway to alvaret
Kvarnen
Windmill Eriksöre
Gettlinge
Gettlinge

Reporter on the way

Lilla Frö
Gettlinge gravfält
Gettlinge grave-field
Muren i Ekelunda
Charley Carlsson
Mörbylånga torg
The wellhouse in Mörbylånga
Esplanaden
Esplanaden
Kvarnkungen
The King of windmill
Köpingsvik
Köpingsvik
John i muren
John in the wall in Degerhamn
Södra alvaret
Södra alvaret